DU HỌC CÙNG: HỌC VIỆN AKAMONKAI

DU HỌC NHẬT BẢN CÙNG Á ÂU: HỌC VIỆN AKAMONKAI

Học sinh muốn học tập và phỏng vấn tại Vinh – Nghệ An, hãy đăng ký tại Văn phòng hoặc mọi thông tin sẽ được giải đáp trực tuyến, qua số điện thoại: 0976.884.219 / 0913.063.478

https://www.akamonkai.ac.jp/vietnamese/

 

 

Leave Comments

0972678535
0972678535