• Quy trình du học Đức

QUY TRÌNH DU HỌC 

I. GIỚI THIỆU

CÔNG TY CP HỢP TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ Á ÂU, liên doanh với đối tác Đức, cung cấp dịch vụ tư vấn du học tại Việt Nam. Đội ngũ chuyên gia tư vấn của chúng tôi có kinh nghiệm lâu năm sống và làm việc tại Đức, bao gồm các giảng viên đang làm việc tại các trường Đại học tại Đức, là các thạc sỹ, tiến sỹ tốt nghiệp tại các trường đại học kinh tế, kỹ thuật, nông công nghiệp tại Đức.

II. QUY TRÌNH DU HỌC ĐỨC CÙNG CÔNG TY CP HỢP TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ Á ÂU

Học tiếng Đức Học thạc sĩ, tiến sĩ
Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
Dịch hồ sơ Dịch hồ sơ
Phỏng vấn tại công ty CP HỢP TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ Á ÂU Phỏng vấn tại công ty CP HỢP TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ Á ÂU
Trường tiếng Đức phỏng vấn Giáo sư của Đức phỏng vấn
Hồ sơ gửi lên cục
Xuất nhập cảnh Đức
Hồ sơ gửi lên cục
Xuất nhập cảnh Đức
Nhận Visa du học Nhận Visa du học
Học tiếng Đức 1 – 2 năm Học Kenkyusei ( 6 tháng 1 năm)
Học trường chuyên môn Học thạc sĩ ( 2 năm ) và tiến sĩ ( 3 năm )
Vào làm việc tại các công ty do công ty CP HỢP TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ Á ÂU giới thiệu Nhiều cơ hội nhận học bổng
Miễn giảm học phí
Tốt nghiệp về nước hoặc ở lại Đức làm việc

III. CHÚ Ý

  • Để có thông tin chi tiết, mời liên hệ với phòng du học của CÔNG TY CP HỢP TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ Á ÂU
  • Xin liên hệ qua email, hoặc điện thoại: 0913063478 & 0976884219

TRỤ SỞ CHÍNH CÔNG TY CP HỢP TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ Á ÂU

Địa chỉ: Số 34 – đường Nghệ An Xiêng Khoảng – Tp Vinh – Nghệ An

du hoc Nhật bản | du hoc Hàn | du hoc nghề miến phí ở Đức

Hotline: 0913.063.478 & 0976.884.219

QUY TRÌNH DU HỌC 

I. GIỚI THIỆU

CÔNG TY CP HỢP TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ Á ÂU, liên doanh với đối tác Đức, cung cấp dịch vụ tư vấn du học tại Việt Nam. Đội ngũ chuyên gia tư vấn của chúng tôi có kinh nghiệm lâu năm sống và làm việc tại Đức, bao gồm các giảng viên đang làm việc tại các trường Đại học tại Đức, là các thạc sỹ, tiến sỹ tốt nghiệp tại các trường đại học kinh tế, kỹ thuật, nông công nghiệp tại Đức.

II. QUY TRÌNH DU HỌC ĐỨC CÙNG CÔNG TY CP HỢP TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ Á ÂU

Học tiếng Đức Học thạc sĩ, tiến sĩ
Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
Dịch hồ sơ Dịch hồ sơ
Phỏng vấn tại công ty CP HỢP TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ Á ÂU Phỏng vấn tại công ty CP HỢP TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ Á ÂU
Trường tiếng Đức phỏng vấn Giáo sư của Đức phỏng vấn
Hồ sơ gửi lên cục
Xuất nhập cảnh Đức
Hồ sơ gửi lên cục
Xuất nhập cảnh Đức
Nhận Visa du học Nhận Visa du học
Học tiếng Đức 1 – 2 năm Học Kenkyusei ( 6 tháng 1 năm)
Học trường chuyên môn Học thạc sĩ ( 2 năm ) và tiến sĩ ( 3 năm )
Vào làm việc tại các công ty do công ty CP HỢP TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ Á ÂU giới thiệu Nhiều cơ hội nhận học bổng
Miễn giảm học phí
Tốt nghiệp về nước hoặc ở lại Đức làm việc

III. CHÚ Ý

  • Để có thông tin chi tiết, mời liên hệ với phòng du học của CÔNG TY CP HỢP TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ Á ÂU
  • Xin liên hệ qua email, hoặc điện thoại: 0913063478 & 0976884219

TRỤ SỞ CHÍNH CÔNG TY CP HỢP TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ Á ÂU

Địa chỉ: Số 34 – đường Nghệ An Xiêng Khoảng – Tp Vinh – Nghệ An

du hoc Nhật bản | du hoc Hàn | du hoc nghề miến phí ở Đức

Hotline: 0913.063.478 & 0976.884.219

0972678535
0972678535