• ĐỐI TƯỢNG DU HỌC TẠI HÀN QUỐC

n-xs”]

ĐỐI TƯỢNG DU HỌC

* Với sinh viên học tiếng Hàn

CÔNG TY CP HỢP TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ Á ÂU tuyển các học viên đi du học Hàn có đạt các tiêu chuẩn sau:

 • Tốt nghiệp Phổ thông Trung học trở lên, tuổi 18-26.
 • Trường hợp trên 26 tuổi, xin tư vấn tại CÔNG TY CP HỢP TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ Á ÂU.
 • Có trình độ tiếng Hàn sơ cấp. Chưa biết sẽ được đào tạo miễn phí.
 • Để gặp thuận lợi trong cuộc sống bước đầu và có thể đi làm thêm ngay sau khi đến Hàn Quốc.
 • Với học viên chưa biết tiếng Hàn, sẽ được đào tạo cấp tốc tại các trung tâm tiếng Hàn của chúng tôi.
 • Có đủ điều kiện tài chính để đi du học Hàn.

(Chi tiết xin liên hệ với CÔNG TY CP HỢP TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ Á ÂU )

Với học viên Thạc sĩ, Tiến sĩ

 • Đã tốt nghiệp Đại học tại Việt Nam (4 năm), trường hợp học cao đẳng (3 năm), xin tư vấn tại CÔNG TY CP HỢP TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ Á ÂU.
 • Hàn Quốc 2 kyu trở lên (ngành Kinh tế, Quảng trị kinh doanh, Luật, Xã hội…) và TOEFL từ 500 trở lên với các chuyên ngành khác.
 • Có đủ điều kiện tài chính du học tại Hàn.
 • Chi tiết xin xem trong phần Thủ tục Du học, hoặc tư vấn tại CÔNG TY CP HỢP TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ Á ÂU.
 • Địa chỉ: Số 34 – Đường Nghệ An Xiêng Khoảng – Tp Vinh – Tỉnh Nghệ An.
 • Số điện thoại: 0976.884.219/0913.063.478

 

ĐỐI TƯỢNG DU HỌC

Với sinh viên học tiếng Hàn

CÔNG TY CP HỢP TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ Á ÂU tuyển các học viên đi du học Hàn có đạt các tiêu chuẩn sau:

 • Tốt nghiệp Phổ thông Trung học trở lên, tuổi 18-26. Trường hợp trên 26 tuổi, xin tư vấn tại CÔNG TY CP HỢP TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ Á ÂU
 • Có trình độ tiếng Hàn sơ cấp:
 • Để gặp thuận lợi trong cuộc sống bước đầu và có thể đi làm thêm ngay sau khi đến Hàn
 • Với học viên chưa biết tiếng Hàn, sẽ được đào tạo cấp tốc tại các trung tâm tiếng Hàn của chúng tôi.
 • Có đủ điều kiện tài chính để đi du học Hàn

(Chi tiết xin liên hệ với CÔNG TY CP HỢP TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ Á ÂU )

Với học viên Thạc sĩ, Tiến sĩ

 • Đã tốt nghiệp Đại học tại Việt Nam (4 năm), trường hợp học cao đẳng (3 năm), xin tư vấn tại CÔNG TY CP HỢP TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ Á ÂU
 • Hàn Quốc 2 kyu trở lên (ngành Kinh tế, Quảng trị kinh doanh, Luật, Xã hội…) và TOELF từ 500 trở lên với các chuyên ngành khác.
 • Có đủ điều kiện tài chính du học tại Hàn. Chi tiết xin xem trong phần Thủ tục Du học, hoặc tư vấn tại CÔNG TY CP HỢP TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ Á ÂU.
 • Địa chỉ: Số 34 – Đường Nghệ An Xiêng Khoảng – Tp Vinh – Tỉnh Nghệ An.
 • Số điện thoại: 0976.884.219/0913.063.478

 

 

 

0972678535
0972678535