• Quy trình du học Hàn

QUY TRÌNH DU HỌC 

I. GIỚI THIỆU

CÔNG TY CP HỢP TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ Á ÂU, liên doanh với đối tác Hàn, cung cấp dịch vụ tư vấn du học tại Việt Nam. Đội ngũ chuyên gia tư vấn của chúng tôi có kinh nghiệm lâu năm sống và làm việc tại Hàn, bao gồm các giảng viên đang làm việc tại các trường Đại học tại Hàn, là các thạc sỹ, tiến sỹ tốt nghiệp tại các trường đại học kinh tế, kỹ thuật, nông công nghiệp tại hàn.

II. QUY TRÌNH DU HỌC HÀN CÙNG CÔNG TY CP HỢP TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ Á ÂU

Học tiếng Hàn, chuẩn bị hồ sơ. Học thạc sĩ, tiến sĩ
Dịch hồ sơ Dịch hồ sơ
Gửi hồ sơ Gửi hồ sơ
Phỏng vấn tại công ty CP HỢP TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ Á ÂU Phỏng vấn tại công ty CP HỢP TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ Á ÂU
Trường tiếng Hàn phỏng vấn Giáo sư của Hàn phỏng vấn
Hồ sơ gửi lên cục
Xuất nhập cảnh Hàn
Hồ sơ gửi lên cục
Xuất nhập cảnh Hàn
Nhận Visa du học Nhận Visa du học
Học tiếng Hàn 1 – 2 năm Học Kenkyusei ( 6 tháng 1 năm)
Học trường chuyên môn Học thạc sĩ ( 2 năm ) và tiến sĩ ( 3 năm )
Vào làm việc tại các công ty do công ty CP HỢP TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ Á ÂU giới thiệu Nhiều cơ hội nhận học bổng
Miễn giảm học phí
Tốt nghiệp về nước hoặc ở lại Nhật Bản làm việc

III. CHÚ Ý

  • Để có thông tin chi tiết, mời liên hệ với phòng du học của CÔNG TY CP HỢP TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ Á ÂU
  • Xin liên hệ qua email, hoặc điện thoại: 0913063478 & 0976884219

TRỤ SỞ CHÍNH CÔNG TY CP HỢP TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ Á ÂU

Địa chỉ: Số 34 – đường Nghệ An Xiêng Khoảng – Tp Vinh – Nghệ An

du hoc Nhật bản | du hoc Hàn | du hoc nghề miến phí ở Đức

Hotline: 0913.063.478 & 0976.884.219

QUY TRÌNH DU HỌC 

I. GIỚI THIỆU

CÔNG TY CP HỢP TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ Á ÂU, liên doanh với đối tác Hàn, cung cấp dịch vụ tư vấn du học tại Việt Nam. Đội ngũ chuyên gia tư vấn của chúng tôi có kinh nghiệm lâu năm sống và làm việc tại Hàn, bao gồm các giảng viên đang làm việc tại các trường Đại học tại Hàn, là các thạc sỹ, tiến sỹ tốt nghiệp tại các trường đại học kinh tế, kỹ thuật, nông công nghiệp tại hàn.

II. QUY TRÌNH DU HỌC HÀN CÙNG CÔNG TY CP HỢP TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ Á ÂU

Học tiếng Hàn, chuẩn bị hồ sơ Học thạc sĩ, tiến sĩ
Dịch hồ sơ Dịch hồ sơ
Gửi hồ sơ Gửi hồ sơ
Phỏng vấn tại công ty CP HỢP TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ Á ÂU Phỏng vấn tại công ty CP HỢP TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ Á ÂU
Trường tiếng Hàn phỏng vấn Giáo sư của Hàn phỏng vấn
Hồ sơ gửi lên cục
Xuất nhập cảnh Hàn
Hồ sơ gửi lên cục
Xuất nhập cảnh Hàn
Nhận Visa du học Nhận Visa du học
Học tiếng Hàn 1 – 2 năm Học Kenkyusei ( 6 tháng 1 năm)
Học trường chuyên môn Học thạc sĩ ( 2 năm ) và tiến sĩ ( 3 năm )
Vào làm việc tại các công ty do công ty CP HỢP TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ Á ÂU giới thiệu Nhiều cơ hội nhận học bổng
Miễn giảm học phí
Tốt nghiệp về nước hoặc ở lại Nhật Bản làm việc

III. CHÚ Ý

  • Để có thông tin chi tiết, mời liên hệ với phòng du học của CÔNG TY CP HỢP TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ Á ÂU
  • Xin liên hệ qua email, hoặc điện thoại: 0913063478 & 0976884219

TRỤ SỞ CHÍNH CÔNG TY CP HỢP TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ Á ÂU

Địa chỉ: Số 34 – đường Nghệ An Xiêng Khoảng – Tp Vinh – Nghệ An

du hoc Nhật bản | du hoc Hàn | du hoc nghề miến phí ở Đức

Hotline: 0913.063.478 & 0976.884.219

0972678535
0972678535